🤝Środki publiczne w ramach oferty złożonej przez nasz podmiot o dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert „Pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością – edycja 2023″. Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym z powiatu olsztyńskiego, zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 59800 zł, a całkowita wartość programu wynosi 66645 zł. Data podpisania umowy to wrzesień 2023 rok.